Spring til indhold

Vær med

Er du lokal aktør langs Istidsruten, kan du blive en officiel del af ruten. Det kan du via logo, app og hjemmeside.

Istidsruten er heldig at have stor lokal opbakning. En masse virksomheder og organisationer har meldt sig under fanerne for at tilbyde Istidsrutens brugere forskellige services og gode oplevelser.

Derfor er der udviklet et logo til de lokale virksomheder og organisationer. Logoet signaler et tilhørsforhold til Istidsruten, men giver samtidig virksomheden eller organisationen mulighed for at bibeholde egen identitet. Dette logo kalder vi for ”en del af Istidsruten”

Brug af logo

Du må kun bruge ”en del af Istidsruten” i de forme, som kommer ligger tilgængelige her på siden. De ligger i boksen med navnet "logoer". Det vil sige, at du må bruge netop disse logoer - men du må ikke ændre i motiv, farve eller form.

Du skal tydeliggøre dit eget brand og må bruge en del af Istidsruten-logoet som et tillæg til dig eget navn og logo. Man må ikke blive i tvivl om, at det er dig, der er udbyder af oplevelsen/servicen. Formålet med dette er at synliggøre, hvornår det er Istidsruten, der er afsender, og hvornår det er en lokal aktør.

Hjemmeside og app

Hvis du er interesseret, kan du desuden få en markering på Istidsrutens hjemmeside og navigationsapp. På den måde kan rutens brugere blive yderligere opmærksomme på dig, når de læser om Istidsruten og planlægger ture herpå.

Er du interesseret i at blive markeret på hjemmeside og i appen, skal du blot sende en mail med kontaktinformationer og et logo til Istidsruten@holb.dk.

Værdier

At blive associeret med Istidsruten bunder i gensidig tillid. Og det er en naturlig forventning om, at du overholder glædende lovgivning og regler.

Det koster ingen penge at blive associeret med Istidsruten – men du forpligter dig til:

  • Loyalt at synliggøre og formidle viden om Istidsruten. Det kan være på din hjemmeside eller ved at sælge kort og foldere samt formidle viden om andre oplevelser på Istidsruten.
  • Medvirke til bæredygtig udvikling langs Istidsruten.
  • Medvirke til, at der bliver taget hensyn til natur, geologiske og kulturhistoriske værdier samt lokalområdets beboere.

I fællesskab

Alle involverede - kommuner, oplevelsescentre og lokale aktører - hjælper i fællesskab hinanden med:

  • at udbrede konceptet og ideen bag Istidsruten - det vil sige, at Istidsruten er en oplevelsesrute for alle, der vil cykle.
  • at øge lokal, økonomisk vækst.
  • at tage hensyn til lokalområdets befolkning.
  • at passe godt på både naturen og kulturhistorien.


Feedback

Sidst opdateret

10.03.2021

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme