Spring til indhold

Flere tips til udeskole

Vil du have flere tips til at lave udeskole, kan du inddrage mål, indhold, planlægning og struktur.

Mål og indhold

 • Både ude-del og inde-del bidrager til de opstillede mål
 • Få øje på, hvor det faglige tema indgår i skolens omverden
 • Brug samme fagbegreber inde og ude

 

Planlægning

 • Indtænk udeskole allerede i årsplanlægningen
 • Kan vante indendørs aktiviteter og papiropgaver laves udendørs?
 • Indtænk udeskolen i konkrete temaer, som eleverne finder særligt udfordrende
 • Kast dig ud i det. Ideerne og kreativiteten kommer, når man er i det
 • Tag fat i de uforudsigeligheder, der viser sig og vær ikke bange for at afvige fra planen

 

Struktur

 • Skab faste rutiner, regler og strukturer
 • Skab et fleksibelt samlingssted, som kan bruges, uanset hvor udeundervisningen foregår
 • Start og slut udeundervisningen på samme måde hver gang


Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme