Spring til indhold

10 gode grunde

Der findes mange gode grunde til at undervise børn i naturen - såsom bedre læring og flere oplevelser. Find 10 gode grunde herunder.

1) BEDRE FAGLIGHED

Alle fag kan flyttes ud i naturen (1, 2). For børn er det tit lettere og mere motiverende at tage udgangspunkt i noget konkret og virkeligt, når de skal lære.

2) BEDRE LÆRING

Koncentration og evnen til at fastholde opmærksomheden er to basale elementer i det at lære. Begge dele øges hos elever, der undervises ude (3).

Forskning viser også, at børn, der undervises i det fri, er mere motiverede for at gå i skole (4). I naturen er elevernes undren og nysgerrighed ofte drivkraften for læring.

3) BEDRE FORSTÅELSE FOR NATUR OG MILJØ

Børn der regelmæssigt iagttager, undersøger og arbejder i naturen, kan få basal viden om natur og miljø, som bygger på deres egne erfaringer.

En viden som kan danne basis for øget ansvarlighed i forhold til natur, miljø og klima.

4) LÆRING AD FLERE KANALER

I naturen hænger sanseoplevelser og kognitive erkendelser sammen. Både krop, sanser, hoved og hjerte er i spil – og eleverne får mulighed for at lære via mange kanaler.

5) MANGE MULIGHEDER FOR LÆRING

Udforskning af naturen og de nære omgivelser er aldrig en afgrænset opgave. Eleverne kan blive ved at grave dybere - og svar kan søges på mange planer.

Når undervisningen flyttes ud, er der frihed til at benytte flere forskellige metoder (5), og erkendelser kan ske på mange niveauer uden at miste kvalitet.

6) BEDRE SUNDHED

Børn der regelmæssigt undervises ude, bevæger sig mere (7, 8), har færre sygedage (9) og færre konflikter (10).

Udeundervisning kan være med til at give eleverne gode motions- og friluftsvaner, der kan lægge grunden til en sund krop hele livet.

7) BEDRE MOTORIK

Børn der er meget ude i naturen, udvikler en bedre motorik (11).

I naturen er bevægelse i uvejsomt terræn, løb, balancegang, klatring og arbejde med bål, kniv og økse med til at træne og udvikle elevernes motoriske færdigheder og mod.

8) BEDRE SOCIAL FORSTÅELSE

I naturen brydes den typiske klasse ofte op i mindre grupper, der arbejder selvstændigt i landskabet. Her er plads til alle – og ofte brug for mange flere forskellige evner end i den traditionelle undervisning.

Børn der undervises regelmæssigt ude, oplever færre konflikter (12), men flere kontakter med klassekammerater (13, 14). Desuden oplever lærere bedre kontakt med eleverne, når de er ude (15).

9) BEDRE FORANKRING I LOKALOMRÅDET

Udeundervisning bygger på elevernes udforskning af natur, kultur og erhverv i de nære omgivelser.

Børnene lærer steder og mennesker at kende. Det giver forankring og forståelse for deres egn – og identitet.

10) FLERE DIREKTE OPLEVELSER

Naturen er en kilde til oplevelser, både dem vi planlægger, og de uforudsete (6).

I en tid hvor skærmoplevelser kan fylde i børns liv, er det vigtigt at fastholde børn og unge i den virkelige, stormomsuste, vidunderligt smukke verden – og alt det man kan gøre i den.

KILDER

1) Bentsen, P., & Jensen, F. S. (2012)

2) Ejbye-Ernst, N. og Bentsen, P. (2014)

3) Kuo, M., Browning, M. H. E. M., & Penner, M. L. (2018)

4) Bølling, M., Otte, C. R., Elsborg, P., Nielsen, G., & Bentsen, P. (2018)

5) Barfod, K. S., & Stelter, R. (2019)

6) Beames, S., & Brown, M. (2016)

7) Schneller, M. B., Schipperijn, J., Nielsen, G., & Bentsen, P. (2017)

8) Kuo, M. (2015).

9) Vigsø, B., & Nielsen, V. (2006)

10) Jørgensen, P. B. (1999)

11) Vigsø, B., & Nielsen, V. (2006)

12) Bølling, M., Niclasen, J., Bentsen, P., & Nielsen, G. (2019)

13) Mygind, E. (2009)

14) Hartmeyer, R., & Mygind, E. (2016)

15) Mygind, E., Bølling, M., & Seierøe Barfod, K. (2018).

Find kilder i fuld længde på www.nationalparkskjoldungernesland.dk.Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme